TR  |  EN

Hakkımızda > Amaçlar ve Görevler

 

Amaç ve Görevler
  
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın amaçları ve görevleri şunlardır:
Kültür ve sanatın;

• Araştırılmasına,
• İncelenmesine,
• Oluşturulmasına,
• Öğrenilmesine,
• Öğretilmesine,
• Korunmasına,
• Kitlelere yaygınlaştırılmasına yönelik
her türlü girişimde bulunmak.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, bu amaçlarını ve görevlerini yerine getirebilmek için;
• "Uluslararası İzmir Festivali"ni gerçekleştirir ve düzenli olarak sürdürür.
• İzmir'de ya da yurdun başka yerlerinde ulusal ya da uluslararası nitelikte çeşitli kültür ve sanat festivalleri düzenler.
• Araştırmalar, derlemeler yapar, yaptırır.
• Belgelikler kurar.
• Sergiler açar.
• Yayınlar yapar.
• Dinletiler, gösteriler, konuşmalar, paneller, seminerler, sempozyumlar, kongreler düzenler.
• Özgün yeni yapıtlar oluşumuna olanak sağlayacak ısmarlamalar yapar, yarışmalar düzenler, ödüller verir.
• Burslar verir.
• Kuruluş amacına aykırı düşmeyen her türlü çalışmayı yapar, yaptırır.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, tüm girişim ve çalışmalarında çağdaş beğeninin ulusal ve uluslararası kültür düzeyinin altına düşmemeye özen gösterir.

İksev'in Organları 
• Şeref Kurulu
• Genel Kurul
• Yönetim Kurulu
• Planlama Kurulu
• İcra Kurulu
• Denetleme Kurulu
• Genel Müdürlük

 

Amaçlar ve Görevler - Hakkımızda | İKSEV - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı