Festivalinizi Avrupa'nın tek festival arama motoruna ekleyin!
TR  |  EN

EFFE/Türkiye > Yönerge

Ana Esaslar

Ana esaslar EFFE Festival markası için başvuruda bulunan festivallere atıfta bulunmaktadır. Bu esaslar Festivaller için Avrupa, Avrupa için Festivaller platformunun programa ilişkin yasal zeminini ifade etmektedir.

 

1.1. Genel

1.1.1. Hedefler

·         Avrupa çeşitli festivallerini kutlarken EFFE Platformu, sanatsal ve kültürel değerleri onurlandırmaktadır. EFFE mükemmellik için bir Avrupa Festival Markası ve modayı belirleyen öncü festivaller için de bir ödül sunmaktadır.

·         Festival görünümünü ve Avrupa toplumunu zenginleştirmek için EFFE Platformu, sanatsal mükemmellik ve yenilik içerisindeki trendleri desteklemektedir. Sanatlar ve kültür, EFFE’nin üstlenmiş olduğu Avrupa’yı dünya çapında destekleme misyonunun çekirdeğini oluşturmakta ve kültürel çeşitlilik, vatandaşlık, demokrasi, özgürlük ve barış açısından Avrupa’yı kültürel bir etkileşim alanı olarak görmemizi sağlamaktadır.

1.1.2. Yasal Yapı

·         EFFE Platformunun yasal yapısı Avrupa Festivaller Birliği (EFA) tarafından sağlanmaktadır (Avrupa Festivaller Birliği metnin devamında “İşbirlikçi Kuruluş” olarak anılacaktır).

·         EFA, EFFE Platformunun iki yıllık programının her bir kademesindeki faaliyetleri yürütmek için diğer yasal kuruluşlara yetki verme hakkına sahiptir.

1.1.3. Programın Süresi:

·         EFFE iki yıllık bir programdır.

·         Programın ilk yılı 15/12/2013 tarihinden 14/12/2015 tarihine kadar devam edecektir.

·         İlk iki yıl için EFFE Festival Markası elde edenler ve EFFE Festival ödülü kazananlar 2015 yılının Ağustos ayında takdim edilecektir.

·         1.2. Uygunluk

1.2.1. EFFE Platformu kapsamında düzenlenen festivaller bir faaliyet veya bir etkinlik serisi olarak görülmektedir:

·         Öncelikli hedefi sanat ve kültürdeki gelişimi, sunumu ve/veya katılımı arttırmak,

·         Bütünleşmiş bir ürün olarak sunulan, pazarlanan, üretilen ve algılanan bir programa sahip olmak,

·         Tanımlanan bir alan/bölgede ve tanımlı bir zaman diliminde gerçekleşmesi,

·         Bu, programa katılım için bağlayıcılığı olmayan genel bir tanımdır. Kendilerini kriterleri yerine getiren festivaller olarak gören tüm festivaller başvuru için davet edilmektedir.

·         1.2.2. Uluslararası Festival Jürisi olağandışı durumlarda uyulması gereken bu şartlardan feragat etme hakkında sahiptir.

·         1.2.3. Pilot projedeki düzenlemeler, festivallerin 28 Avrupa Birliği ülkesinden birinde gerçekleşmesini ve bundan kesin fayda sağlamalarını gerektirmektedir. Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülkelerde yapılan festivaller Marka ve belli faydalar için seçilebilir ancak ödüller ve finansal faydalar için seçilmelerisöz konusu değildir.

1.3. Fırsatlar

1.3.1. EFFE Festival Markasını ve EFFE Festival Ödülü kazananlar, tüm formatlarda EFFE Kılavuzu’nun bir parçası olmayı kabul etmektedir.

1.3.2. EFFE Festival Markası ve EFFE Festival Ödülü Kazananlar yaptıkları tanıtımlarda ve iletişimlerde Markayı veya Ödülü kullanmayı kabul etmektedir. 

1.3.3. Ana esaslar kapsamında yer almayan faydaların tam listesi için lütfen EFFE internet sayfasını ziyaret edin.

1.4. Başvuru ve Değerlendirme Süreci

1.4.1.Başvuru ve Değerlendirme Süreci’ne ilişkin detaylar için lütfen EFFE internet sayfasını ziyaret edin. 

1.5. EFFE Marka ve EFFE Ödül Kazananların Duyurulması

1.5.1. EFFE Festival Marka Kazananları ve EFFE Festival Ödülü Kazananlar, Ağustos 2015’te EFFE Festival Galası’nda resmen duyurulacaktır.

1.6. Başvuru

1.6.1. İnternet üzerinden son başvuru kabul tarihi 15 Kasım 2014’tür.

1.6.2. Başvuru formları İngilizce olarak sunulmalıdır.

1.6.3. Her Festival – başvuruya davet edilse bile – kendi başvurusunu sunmak durumundadır.

1.6.4. Her Festival her EFFE düzenlemesi için yeniden başvuru yapmalıdır.

1.7. Yönetim Ücreti

1.7.1.Avrupa Birliği ülkelerinde düzenlenen festivaller için  €50, Avrupa Birliği dışında kalan ülkeler için ise 100€ miktarındaki bir yönetim ücreti, faaliyete bağlı olarak doğan giderleri karşılamak için festivallerden alınacaktır. EFFE Marka ve Ödül Kazananlardan baskılarda, dijital platformlarda, uluslararası basın kampanyalarında veya diğer hususlara ilişkin herhangi bir ücret asla talep edilmeyecektir.

1.8. Kullanım Hakları

1.8.1. EFFE Platform, sunulan içerik üzerinde herhangi bir haktan sorumlu değildir. Başvuran festivaller herhangi bir medyanın telif hakkını ya da onu kullanmak için izni almak zorundadır.

1.8.2. Başvuranlar tarafından gönderilen tüm grafik materyaller, baskılarda kullanılmak için ücretsiz olarak gönderilecektir. (Rehber, internet sayfası, basılı materyal, basın).

1.8.3. Başvuranlar, sergi ve promosyon amaçlı sunulan materyallerin tamamının veya bir kısmının EFFE Platform tarafından kopyalanması hakkını tanımaktadır.

1.8.4. Bir festivalin EFFE Markası almak için başvuru yapması, EFFE Platformun, EFFE Kılavuzunda ve EFFE Festival Raporunda bu festivale ilişkin temel bilgileri paylaşma hakkını elde etmesi anlamı taşımaktadır.

1.9. Menfaat Çatışması Prensibi

1.9.1. EFFE bünyesinde yer alan herhangi bir organizasyonel yapının festival üyeleri yukarıda tanımlanan prosedüre ilişkin bir başvuruyu sunmak durumundadır. Bu söz konusu yapıların festival üyelerine herhangi bir ayrıcalıklı işlem sağlanmasını engellemek için başvuru formları bağımsız Festival Merkezi Yetkilileri tarafından değerlendirilmektedir.

1.9.2. EFFE Platform; Uluslararası Festival Jürisi ve Festival Merkezlerine bağlı tüm üyelerin ve Festival Merkezi Yetkililerinin tüm üyelerinin festivalin değerlendirmesi tamamlanmadan önce herhangi bir menfaat çatışmasını saklı tutmasını talep eder. Festival Merkezleri çatışmanın çözülmesi için gerekli olan adımları atar. 

1.9.3. Uluslararası Festival Jürisi’nin üyeleri, Festival Merkezleri ve Festival Merkezlerinde görev yapan yetkililer daima tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesiyle hareket ederek yüksek standarda sahip ve profesyonel bir yönetim sergilemekle yükümlüdür.

1.10. Vazgeçme

1.10.1. EFFE Festival Markası için düşünülen bir festival başvurusu, EFFE Festival Markası ve EFFE Festival Ödülleri için ana esasların kayıtsız şartsız kabulünü ve ayrıca Festival Merkez Yetkililerine, Uluslararası Festival Jürisine ve Düzenleyici yapının mevcudiyetine rıza gösterildiğini vurgulamaktadır.

1.10.2. Bu kuralları yerine getiremeyen her başvuru, düzenleyici Yapı ve ilgili Festival Merkezi Yetkilileri tarafından diskalifiye edilecektir.

 

Yönerge - EFFE/Türkiye | İKSEV - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı