TR  |  EN

Duyurular > İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 31. İzmir Avrupa Caz Festivali 21. Caz Afişi Yarışması Şartnamesi Açıklandı

1. KONU  
Yarışmanın konusu 31. İzmir Avrupa Caz Festivali’dir.
 
2. AMAÇ
Yarışmanın amacı; ‘Avrupa Cazı’ gibi özel bir alana sahip, dünyanın sayılı festivallerinden biri olan ‘İzmir Avrupa Caz Festivali’ne gençlerin bakış açısını taşımak ve yaratıcılıklarını sergilemeye fırsat tanımaktır. Yarışma; ayrıca grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefler. İKSEV, seçilecek eseri 31. İzmir Avrupa Caz Festivali gibi saygın bir organizasyonun afişi olarak kullanarak, genç sanatçılara yeni ufuklar açmayı, yeni olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.
 
3. KATILMA KOŞULLARI 
Yarışmaya T.C. vatandaşları katılabilir.
Yarışmacıların 1 Mart 2024 tarihinde 35 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir.
Seçici Kurul üyeleri ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı üyeleri yarışmaya katılamazlar. 
Yarışmaya gönderilen yapıtların, daha önce yayınlanmamış, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
Yarışmacı gönderdiği yapıtının/yapıtlarının özgün ve kendisine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını veya benzemediğini taahhüt etmelidir.
Seçici kurulun, başka bir eserden görsel olarak çalıntı, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği çalışmaların sahipleri afiş yarışmasından ihraç edilecek ve İKSEV’in gelecekte düzenleyeceği hiçbir yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Yarışmacılar eğer varsa, afişlerinde kullandıkları fotoğrafların kendilerine ait olduğunu veya telif haklarının kendilerince alındığını kanıtlamakla yükümlüdür. 
Yarışmaya katılan afişler iade edilmeyecektir.
Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak İKSEV’e ait olacaktır. 
Bu şartları taşımayan afişler yarışma dışı bırakılır. Ödül ve mansiyon verilmiş ise iptal edilir.   
İKSEV yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.  
Seçici kurul, afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için İKSEV tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
Yarışmaya farklı rumuzla en fazla üç afiş gönderilebilir.
Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Yarışmaya katılan yapıt sahipleri bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.
 
4. YAPITLARDA ARANACAK KOŞULLAR
Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. 
Afişler, 50x70 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
50x70 cm afiş için net baskı alanı 48x68 cm, olmalıdır.
Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, Adobe Illustrator veya Adobe Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak wetransfer.com ile cazafisiyarismasi@gmail.com adresine gönderilecektir.
CMYK modunda 300 pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca afişin orijinal boyutunda ve çözünürlüğünde PDF dosyası da bulunmalıdır.
Sergilenmeye değer bulunacak afişlerin internette yayınlanabilmesi için cazafisiyarismasi@gmail.com adresine gönderilecek dosyaya afişin bir kopyası aşağıdaki standartlarda kaydedilmelidir.
- Renk formatı: RGB
- Çözünürlük: 72dpi
- Uzun kenar: 1600px
- Döküman formatı: Jpeg
- Dosya Boyutu: Azami 2mb
Afişlerin üzerinde İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı logosu, 31. İzmir Avrupa Caz Festivali yazıları ile Biletix logoları bulunacaktır.
Logoların renkleri sabittir. Üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, indirildiği şekilde kullanılacaktır. Logolar https://disk.yandex.com.tr/d/19fgeynImHUpJw adresinden indirilebilir.
 
5. YAPITIN TESLİMİ
Yarışmacı çalışmasını yukarıda belirtilen özellikleri dikkate alarak en son 12 Ocak 2024 Cuma günü saat 17.00’e kadar;  yükleyecektir. Belirlenen tarih ve saatten sonra yüklenen çalışmalar yarışmaya dâhil edilmeyecektir.  
Katılımcı yarışmaya gönderdiği çalışmasına altı haneli hem rakam hem de harften oluşan bir rumuz verecektir. (Örneğin: S35B67) 
Bu rumuz cazafisiyarismasi@gmail.com adresine yüklenen dosyaya ve doldurulacak forma yazılmak zorundadır.
Rumuz aynı zamanda digital ortamda yüklenecek işlerin dosya ismi olacaktır. Farklı isimli dosyalar kesinlikle yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya birden çok çalışmayla katılan yarışmacılar her biri için başka bir rumuz kullanacaktır ve yeni bir katılım formu dolduracaktır.
Bu form www.iksev.org, veya https://forms.gle/yy2bDiFYE5oECAe46 adresinden doldurulabilir.
Yapıt teslimi ile ilgili Şartnameye uymayan yapıtlar, yarışma dışı bırakılır.
Rumuz kullanılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 
6. YARIŞMA TAKVİMİ
a) Son Teslim Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma  
b) Ödüller 31. İzmir Avrupa Caz Festivali etkinlik programı içinde verilecektir. 
c) Sonuçlar, Ocak ayı içinde kamuoyuna basın ve İKSEV internet sitesi www.iksev.org kanalıyla duyurulacaktır. İKSEV, yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 
7. ÖDÜL
a) İKSEV 31. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında düzenlediği 21. Caz Afişi Yarışmasında sadece birincilik ödülü verecektir. 
Birincilik ödülü – 10.000 on bin liradır. 31. İzmir Avrupa Caz Festivali afişi olarak kullanılacaktır.
b) Seçici kurulun sergilenmeye değer gördüğü afişlerin sahiplerine eserinin sergilenmeye değer görüldüğünü ifade eden on-line bir katılım belgesi verilecektir.
c) Sergilenmeye değer görülen afişler, 31. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince sergilenecektir.
d) Ödüle layık çalışma bulunup bulunulmaması, Seçici Kurul’un takdirindedir. Kazanan Yarışmacıya ödülü 31. İzmir Avrupa Caz Festivali Sırasında yapılacak törende İKSEV plaketi ile takdim edilecektir. 
6. SEÇİCİ KURUL 
a) (Alfabetik sırayla): Cihangir Elmaskaya, Prof. Dr. Hakan Ertep, Hüseyin Ekinciler, Kutsal Lenger, Maksude Kılınç, Okan Özgen ve İKSEV Temsilcisi.
b) İKSEV, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
 
7. DEĞERLENDİRME
a) Seçici Kurulun belirlediği sergilenmeye değer afişlerin tümü www.iksev.org sitesinde ve facebook’ta sergilenecektir.
 8. DİĞER KOŞULLAR:
a) Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya İKSEV yetkilidir. 
b) Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, İKSEV’in yürürlükte bulunan genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
 
9. İLETİŞİM
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı “21. Caz Afişi Yarışması” Atatürk Caddesi No: 458 35220 Alsancak /İZMİR
Tel: 0 232 463 03 00 GSM: 0532 274 89 17

Sirel Ekşi: sirel.eksi@gmail.com

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 31. İzmir Avrupa Caz Festivali 21. Caz Afişi Yarışması Şartnamesi Açıklandı-Duyurular | İKSEV - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı