TR  |  EN

Beste Yarışması > Sunuş

İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI

İKSEV
 
12. DR. NEJAT F. ECZACIBAŞI ULUSAL BESTE YARIŞMASI
 
SUNUŞ
 
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV), “İzmir’den Türkiye’ye yeni bir sesleniş” olarak adlandırdığı “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nın on ikincisini düzenliyor. 1996 yılından bu yana ülkemizin düzenli ve kapsamlı beste yarışması olan “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nın on ikincisi 2023’de sonuçlanacaktır. 
 
Ne mutlu ki İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’na On ikinci yarışmamızın sonuçlanmasıyla 1996’dan bu yana çeyrek yüzyılı geride bırakacağız…Hemen belirtmemiz gerekir ki başlangıçtaki heyecanımız hiç dinmeden sürüyor; hatta artıyor. İKSEV’in çoksesli müziğimize yeni yapıtlar kazandırmak, genç bestecilerimizi özendirmek, desteklemek, onlara yeni olanaklar sağlamak amacıyla başlattığı bu yarışma; geçmiş yıllarda ödül alarak deneyim kazanan birçok bestecimizin bugün olgunluk dönemlerinde olmaları göz önünde bulundurulursa, günümüzde yapıtlarını severek dinliyorsak amacına ulaşmış demektir. Az değil, bugüne değin yarışmamıza 170’in üzerinde yapıt katılmıştır. Söylemesi kolay, yaratılması zor olan bu sayıdaki yapıtların yazılması “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nı müziğimizin önemli yaşam kaynaklarından biri haline getirmiştir.
 
Birbirinden değerli, ülkemizin önemli müzik insanlarından oluşan Seçici Kurul üyelerimiz giderek artan ivmeyle İKSEV’in bu amaç doğrultusunda çalışmalarını desteklemiş, gelen yapıtları özenle incelemiş, yarışmamıza önemli bir içerik ve boyut kazandırmıştır. “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nın Seçici Kurul’larında bugüne değin (soyadına alfabetik sıralamayla), Cenan Akın, Gürer Aykal, İdil Biret, Erdoğan Davran, Çağ Erçağ, Turgay Erdener, Erol Erdinç, Mehmet Ergüven, Rengim Gökmen, Mesut İktu, Çetin Işıközlü, Nevit Kodallı, Gülsin Onay, Özkan Manav, Ali Doğan Sinangil, Muammer Sun, Hikmet Şimşek, Cengiz Tanç, İstemihan Taviloğlu, Yalçın Tura, Hasan Uçarsu, İlhan Usmanbaş ve Serdar Yalçın görev almışlardır. Tümüne içten teşekkürlerimizi iletirken, yitirdiğimiz müzikçilerimizi de saygıyla anıyoruz. 
 
Biraz geriye gidersek ve ödül alanların isimlerini buraya aktarırsak, Beste Yarışmamızın önemi bir kez daha vurgulanabilir. Örneğin; Hasan Uçarsu, Nejat Başeğmezler, Server Acim, Özkan Manav, Kamran İnce, Tevfik Akbaşlı, Ayşe Önder, Erdal Tuğcular, Esra Kınıklı Metin, Yiğit Aydın, Berkant Gençkal, Anjelika Akbar, İnci Yakar, Can Aksel Akın, Musa Göçmen, Mesruh Savaş, Barış Perker, Fazlı Orhun Orhon, Koray Sazlı, Yiğit Kolat, Mehmet Ali Uzunselvi, Murat Cem Orhan, İsmail Sezen, Utar Artun, İvan Celac, Oğuz Usman, Doğaç İşbilen, Cem Oslu, Bogatay Köprülü, Recep Gül ve Ufuk Biçak adlı bestecilerimiz ödül kazanarak, isimlerini çoksesli ulusal müzik dağarcığımıza altın harflerle yazdırmışlardır.
 
Öte yandan bu yarışma, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın kuruluş amacına uygun bir etkinlik olduğu kadar, değerli başkanımız merhum Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın da en önemli ideallerinden biriydi.
 
Anımsanacağı gibi, “10. Ve 11. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”, Konçerto türünde açılmıştı. Onuncu yarışma piyano, on birinci yarışma ise viyolonsel konçertosu dallarında yapılmıştı. Bu yarışmaların beklenenden fazla ilgi görmesi nedeniyle, bu kez de Keman Konçertosu konusunu gündeme getirdik ve konçerto türünü sürdürerek, bu çalgı için yaratılar istemeye karar verdik. 2023 de sonuçlanması planlanan “12. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması” yine bu düşünceler ışığında planlanmıştır. 
 
Bu yarışmanın Cumhuriyetimizin 100. Yılına denk gelmesi, bizleri ayrıca heyecanlandırmakta ve geleceğe kararlı yürüyüşümüzü güçlendirmektedir. 
 
Şartname ayrıntılarında da göreceğiniz gibi on ikinci yarışma, keman ile orkestra için bestelenmiş olan Konçerto türündedir. Finale kalan yapıtlar “36. Uluslararası İzmir Festivali” çerçevesinde düzenlenecek olan Yarışma Konseri’nde seslendirilecek, katılımcı değerlendirme anlayışıyla (Seçici Kurul, Orkestra, Dinleyiciler) ödüller belirlenecektir. Yapıtlar canlı kayıt yapılarak, önceki yıllarda olduğu gibi CD veya DVD haline getirilecek ve dağarcığımıza yeni yaratılar eklenecektir. İKSEV, ülkemizde yine bir ilkin gerçekleşmesine öncülük edecektir.
 
Bu yapıtların ulusal süreçte değerinin anlaşılarak evrensel boyuta ulaşması İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı olarak en büyük dileğimizdir. “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nın giderek çoğalan bestecileri yarının sesleri, umutlarıdır. 
 
Yarışmaya katılacak bestecilerimize başarılar dileriz.
İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI
(İKSEV)
 
 

 

 

Sunuş-Duyurular | İKSEV - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı