TR  |  EN

Beste Yarışması > Sunuş

 

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV)
10. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması
 

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV), “İzmir’den Türkiye’ye yeni bir sesleniş” olarak adlandırdığı “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nın onuncusunu düzenliyor. 1996 yılından bu yana ülkemizin düzenli ve kapsamlı beste yarışması olan “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nın onuncusu 2018’de sonuçlanacaktır. İKSEV, bu yarışmanın ikili hanelere ulaşmasından büyük bir onur ve memnuniyet duymaktadır.

 

1996’dan bu yana yirmi küsur yıl. Aynı heyecan hiç dinmeden sürüyor. İKSEV’nın çoksesli müziğimize yeni yapıtlar kazandırmak, genç bestecilerimizi özendirmek, desteklemek, onlara yeni olanaklar sağlamak amacıyla başlattığı bu yarışma; geçmiş yıllarda ödül alarak deneyim kazanan birçok bestecimizin bugün olgunluk dönemlerinde olmaları göz önünde bulundurulursa, günümüzde yapıtlarını severek dinliyorsak amacına ulaşmış demektir. Az değil bugüne değin yarışmamıza 155 yapıt katılmıştır. Söylemesi kolay, yaratılması zor olan bu sayıdaki yapıtların yazılması “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nı müziğimizin önemli yaşam kaynaklarından biri haline getirmiştir.

 

Birbirinden değerli, ülkemizin önemli müzik insanlarından oluşan Seçici Kurul üyelerimiz giderek artan ivmeyle İKSEV’nın bu amaç doğrultusunda çalışmalarını desteklemiş, gelen yapıtları özenle incelemiş, yarışmamıza önemli bir içerik ve boyut kazandırmıştır. “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nın Seçici Kurul’larında bugüne değin (soyadına göre alfabetik sıralamayla), Cenan Akın, Gürer Aykal, Turgay Erdener, Erol Erdinç, Mehmet Ergüven, Rengim Gökmen, Mesut İktu, Çetin Işıközlü, Nevit Kodallı, Özkan Manav, Ali Doğan Sinangil, Muammer Sun, Hikmet Şimşek, Cengiz Tanç, İstemihan Taviloğlu, Yalçın Tura, Hasan Uçarsu, İlhan Usmanbaş ve Serdar Yalçın görev almışlardır. Tümüne içten teşekkürlerimizi iletirken, yitirdiğimiz müzikçilerimizi de saygıyla anıyoruz.

 

Biraz geriye gidersek ve ödül alanların isimlerini buraya aktarırsak, Beste Yarışmamızın önemi bir kez daha vurgulanabilir. Örneğin; Hasan Uçarsu, Nejat Başeğmezler, Server Acim, Özkan Manav, Kamran İnce, Tevfik Akbaşlı, Ayşe Önder, Erdal Tuğcular, Esra Kınıklı Metin, Yiğit Aydın, Berkant Gençkal, Anjelika Akbar, İnci Yakar, Can Aksel Akın, Musa Göçmen, Mesruh Savaş, Barış Perker, Fazlı Orhun Orhon, Koray Sazlı, Yiğit Kolat, Mehmet Ali Uzunselvi, Murat Cem Orhan, İsmail Sezen, Utar Artun, İvan Celac ve Oğuz Usman adlı bestecilerimiz ödül kazanarak, isimlerini çoksesli ulusal müzik dağarcığımıza altın harflerle yazdırmışlardır.  

 

Öte yandan bu yarışma, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın kuruluş amacına uygun bir etkinlik olduğu kadar, değerli başkanımız merhum Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın en önemli ideallerinden biriydi.

 

2018 de sonuçlanması planlanan “10. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması” yine bu düşünceler ışığında planlanmıştır. Şartname ayrıntılarında da göreceğiniz gibi onuncu yarışma, piyano ile orkestra için bestelenmiş olan Konçerto dalındadır. Bu kez de finale kalan yapıtlar Yarışma Konseri’nde seslendirilecek, katılımcı değerlendirme ile ödüller belirlenecektir. İKSEV, ülkemizde yine bir ilkin gerçekleşmesine öncülük edecektir.

  

Bu yapıtların ulusal süreçte değerinin anlaşılarak evrensel boyuta ulaşması İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı olarak en büyük dileğimizdir. “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nın giderek çoğalan genç bestecileri yarının sesleri, umutlarıdır.

 

Yarışmaya katılacak bestecilerimize başarılar dileriz.

İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI

(İKSEV)

 

 

Sunuş-Duyurular | İKSEV - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı