TR  |  EN

Beste Yarışması > Nejat F. Eczacıbaşı

 

İzmir'den Türkiye'ye yeni bir sesleniş
 
Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı (1913-1993),
"Özel girişimde gerçek ölçü, toplumun varlığını arttırmadaki başarı düzeyidir" diyordu. 
Dr. Eczacıbaşı, kalıcı başarıların nasıl elde edilebileceğini de şöyle açıklamıştı: "Başarı, kolay yolları değil, yeni ve daha ileri yöntemleri göze alabilenlerindir." İzmir'de dünyaya gelen Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, ömrü boyunca, dile getirdiği görüşlerin canlı bir örneğini verdi. 1930'lu yıllarda Heidelberg Üniversitesi'ndeki kimya yüksek öğreniminin ardından, Chicago Üniversitesi'nde yaptığı master ve Berlin Üniversitesi'ndeki doktora çalışmaları, ona, yaşama daima bilimsel, sistematik bir evrensel bakış açısıyla eğilme yeteneğini de sağlamıştı. 
 
Dr. Eczacıbaşı hiçbir zaman sıradan ayrıntıların insanı olmayacaktı. Yöneldiği, gerçekleştirdiği her işte, yaratıcı bireyin girişim özgürlüğü ile toplumun ve dünyanın uzun süreli gereksinimleri arasında, sosyal sorumlulukları bütünleştiren en uygun çözümleri arayacaktı. Uğraşlarında, "daha sağlıklı bir yaşam" için katkıda bulunmak, Dr. Eczacıbaşı'nın vazgeçilmez ilkesiydi. 
Çağın en ileri teknolojileriyle, uluslararası düzeyde kaliteli ürünler sunmak, ilk adımların atıldığı 1940'lar başlarından itibaren Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurum kimlik ve kültürünün ayrılmaz bir kesitini oluşturuyordu. 
İzmir'in diplomalı ilk Türk eczacılarından olan babası Süleyman Ferit Eczacıbaşı, "Yurdunuzdan aldığınızı, yine yurdunuza veriniz" demişti hep... Türkiye Cumhuriyeti'ni, bir imparatorluğun yıkıntıları arasından yeniden vareden "kurucular kuşağı"nın özlemlerini, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tüm yaşantısında uygulamaya çalıştı.
Dr. Eczacıbaşı'nın öncü girişimleriyle, Eczacıbaşı Topluluğu'nun 1950'lerden 1990'lara kadar ilaç, yapı gereçleri, temizlik kağıtları ve sağlık bakım ürünlerinden sermaye piyasası, dışsatımlar ya da bilgi iletimine kadar uzanan geniş bir dizi alandaki atılımları yarım yüzyıl boyunca böylece birbirini izleyecekti. 
Yaşamını Beyhan (Ergene) Eczacıbaşı'yla 1946 yılında birleştiren Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın büyük oğlu Bülent Eczacıbaşı 1949'da, ikinci oğlu Faruk Eczacıbaşı ise 1954'te dünyaya gelmişti. Bülent Eczacıbaşı kimya mühendisliği, Faruk Eczacıbaşı ise ekonomi ve iş yönetimi dallarında yurtdışındaki yüksek öğrenim ve master çalışmalarını başarıyla bitirerek, geleceğin profesyonel yöneticileri olarak Eczacıbaşı Topluluğu'na döneceklerdi. 
 
Türkiye'de ekonomi ve endüstrinin yanı sıra, etkin bir sivil toplum yapısının gelişimine katkıda bulunmak da, Dr. Eczacıbaşı'nın ana amaçlarından birisi olmuştu. Onursal Başkan konumuna geçen Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın yerine, önce Şakir Eczacıbaşı, onun emekliye ayrılmasından sonra da Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Faruk Eczacıbaşı ile Eczacıbaşı Holding Genel Koordinatörü Sezgin Bayraktar da Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyordu. Eczacıbaşı Topluluğu'nun bütün kuruluşlarıyla Eczacıbaşı Holding'te, çağdaş yöntemlerle yetişmiş genç kuşaklar, dünyaya açık, çok dinamik bir kurum kültürü içinde profesyonel yönetime geçişi tümüyle gerçekleştiriyorlardı. 
Dr. Eczacıbaşı, anılarını Kuşaktan Kuşağa (1982), görüşlerini ise, dünyadan ayrılışından kısa süre önce bitirdiği İzlenimler, Umutlar (1994) adlı yapıtlarında dile getirdi.
 
Seksen yıllık ömrünü daha uygar yarınlara adamış bir öncü olarak, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, en çok değer verdiği özlemleri ile yaşam süresi içinde başardıklarının birbirleriyle özdeşleştiğini görmenin de mutluluğunu duydu.
 
Nejat F. Eczacıbaşı - Beste Yarışması | İKSEV - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı