TR  |  EN

 

İKSEV, iki yılda bir kurucu başkanı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı adına ulusal beste yarışması düzenlemektedir. Böylesine kapsamlı bir yarışmanın 1996 yılından bu yana yapılmasını sağlayan, bunu sürdürerek, kültürel yaşamımıza yeni ve önemli halkalar eklemeyi amaçlayan İKSEV, “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması” ile genç Türk bestecilerinin tanıtılmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Bu yarışma çağdaş müziğimizin yaşam kaynaklarından biridir.  

 

Yarışmanın önemli bir başka özelliği de, 2002’den bu yana değerlendirmenin katılımcı bir anlayışla yapılmasıdır. Seçici Kurul, yarışmaya gönderilenler arasından en çok altı yapıtı seçer; bu yapıtlar İKSEV’in düzenlediği Yarışma Konseri’nde seslendirilir. Sonuçlar, Seçici Kurul, Orkestra sanatçıları ve konseri izleyen dinleyiciler tarafından belirlenir.  Müzikle ilgili üç kesim –Besteciler, Orkestra Şefleri ve Orkestra sanatçıları, Dinleyiciler- tarafından “Yarışma Konseri” ile uygulanan bu yöntem, bu tür bir yarışmada, ülkemizde ilk kez gerçekleştirilmiştir. Alınan sonuçlar her türlü takdirin üzerindedir. Genç bestecilerimizi teşvik etmek amacıyla düzenlenen bu Yarışma, bu güne kadar çağdaş Türk Müziğine 160 yeni eser kazandırmıştır. 

 

Beste Yarışması | İKSEV - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı