TR  |  EN

News > 6698 No.lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Zorunlu Bilgilendirme

Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme /Aydınlatma Belgesi

Kişisel Veri Politikamıza İlişkin Genel Açıklama

 

Bu belge 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından, KVKK m. 10’den doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere açıklanmakta ve Kullanıcıların/ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. Bu belge, web sitesini kullanacak olan tüm kullanıcılar ile elektronik ileti listesinde yer alan üyeler, izleyiciler, bilet satın alanlar, İKSEV etkinliklerinden yararlananlar, İKSEV ile ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv) verme vb yollarla kişisel verilerini paylaşan kişiler başta olmak üzere İKSEV ile kişisel verilerini fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak hangi yolla olursa olsun paylaşmış,  doğrudan vermiş veya İKSEV tarafından elde edilmesine olanak sağlamış bulunan kimseler  (bundan sonra tamamı kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaklardır) için bilinmesi gerekli olan kişisel veri politikalarının neler olduğunu, çerezlerle ilgili bilgilendirmeleri içermekte;  KVKK m. 10’a uygun şekilde veri sorumlusuna ilişkin bilgilendirme ile kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK m.11 kapsamında kişisel veri sahibinin hakları konusunda kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

İKSEV, internet sitelerini ziyaret eden, uygulamalarını kullanan Kullanıcıların özel hayatlarına saygı gösterilmesine ve kişisel verilerinin güvenliğine dikkat etmekte, özen göstermektedir.

Kullanıcılardan kişisel veri paylaşan veya kişisel verileri elde edilen kişiler, kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve yurtiçinde veya yurtdışında aktarılması bakımından kişisel verilerin elde edilmesi aşamalarında elektronik olarak veya fiziksel olarak onay vermek sureti ile kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ilişkin yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin verebilirler; bu izin alınmadığı sürece kişisel verileriniz elde edilmeyecek, işlenmeyecek ve yurtiçinde veya yurtdışına aktarılmayacaktır. Ancak aşağıda ayrıca açıklandığı üzere KVKK’nın yürürlük tarihi öncesinde elde edilen kişisel verilere ilişkin yasal düzenlemeden doğan haklarımız saklıdır.

Çerezler ile toplanan kişisel veriler söz konusu olduğu takdirde, Kullanıcı’nın aynı şekilde yine izni talep edilecektir.

Kişisel veriler bakımından, uygun açık rızanız verilmediği takdirde, teknik nedenlerle web sitesinde bazı özelliklerin kullanım dışı kalacağı, hizmetin yavaşlayacağı ya da kısmen veya tamamen sunulamayacağı dikkate alınmalıdır.

 

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

 

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik ilişkisi,  elektronik ileti izni, etkinliğe katılma, bilet alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de işbu üzere “Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma Belgesi” metninde düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte olup Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarılabilecektir.

 

 

Veri Sorumlusu/ Temsilcisi

 

İKSEV (İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı), KVKK kapsamında, Veri Sorumlusudur.

İKSEV tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/1 ve md. 6/2 ve m.8/1 uyarınca kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi ve kişisel verilerin aktarılması konularında Kullanıcı’nın yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızasının temini gereklidir.  

Aşağıda belirtilen yöntemler başlıcaları olmak üzere İKSEV’ye (ve İKSEV etkinliğine ilişkin Biletix üzerinden satın alma söz konusu olduğu taktirde Biletix’e ) ait web sitelerine verilen, e-bülten üyeliği, doldurulan formlar, e-postalar, sosyal medya (facebook, twitter, instagram vd) paylaşımları,  elektronik ileti onayları, İKSEV veri tabanında (CRM sisteminde) kayıtlı olan kişiler, izleyiciler, bilet satın alanlar, İKSEV etkinliklerinden yararlananlar, İKSEV ile ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla, kartvizit, cv vb yollarla kişisel verilerini paylaşan kişiler başta olmak üzere İKSEV ile veya İKSEV ile paylaşılabilecek şekilde İKSEV’nin iş ortakları ile kişisel verilerini yüz yüze ya da mesafeli olarak hangi yolla olursa olsun paylaşmış olan kimselerden, fiziki veya sanal bir ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak kişisel veri toplanabilmektedir.

Bu kişisel veriler, Kullanıcı tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen;

·       Ad ve soyadı,

·       Telefon numarası( ev ve iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri,

·       Cinsiyeti

·       Doğum tarihi

·       Eğitim düzeyi

·       İlişki durumu/medeni durumu

·       İlgi alanları/ memnuniyetleri, şikayetleri

·       Sosyal medya tercihleri

·       Beğeni ve tercihleri

·       Etkinlik katılımı veya bilet alma hareket ve alışkanlıkları,

·       Ödeme bilgileri

·       Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri/kariyer hedefleri

·       İş unvanı/mesleği/çalıştığı yer

·       Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar,

gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

Ayrıca  sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, Kullanıcı’ya ait uygulama kullanım bilgileri, web sitesi, blog, uygulama vb üzerinden yapılan girişler sırasında elde edilecek veriler, yarışma, anket, oyun, kampanya vb amaçlı kullanılan İKSEV veya üçüncü kişilere ait (mikro) web sitelerinden elde edilen veriler, e-bülten okuma/tıklama hareketleri, üyelik kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler, Kullanıcı’nın sosyal medya platformları (örn. Facebook, Google Plus, Spotify, İnstagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla web sitesine veya uygulamalara bağlanması halinde Kullanıcı’nın ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri, web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileri gibi yöntemlerle de kişisel veri toplanabilmektedir.  

Ayrıca yasal mevzuatın gerekli veya zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere kişisel verileriniz tutulmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kullanıcı’nın kişisel verileri;

·       Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve  Kullanıcı’nın  kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,

·       Sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,

·       Hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,

·       Kullanıcı’nın tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek Kullanıcı’ya verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,

·       Kullanıcı’nın kendisini İKSEV’in birlikte çalıştığı iş/çözüm ortaklarına tanıtması,

·       İKSEV’e, sponsorlarına/destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,

·       Talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili Kullanıcı’ya bilgilendirme yapılması,

·       Kullanıcı’nın yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,

·       Kullanıcı’ya tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni etkinlik ve hizmetlerin önerilebilmesi,

·       Kullanıcı’ya kişiye özel hizmetler sunulabilmesi,

·       Kullanıcı’nın beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların Kullanıcı’ya tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,

·       Kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer üyelerin bilgileri ile birleştirilereki belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi İKSEV’nin içeriğini geliştirmesi, 

·       Verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi,

·       Kullanıcı’nın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,

·       Kullanıcı’nın İKSEV etkinliklerine, yarışmalarına vb katılım yeterliliklerinin tespiti ve katılımlarının teşvik edilmesi,

·       Sunulan hizmetlerin Kullanıcı’nın ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde yeniden tasarlanması, kurgulanması,

·       Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,

·       Uygulama/application’ların yönetilebilmesi,

·       Yukarıda “Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi” kısmında açıklanan sair kanallardan elde edilen ve Kullanıcı’ya ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,

·       Verilerin saklanmak üzere aktarılması,

·       Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,

·       İKSEV’e ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği  etkinlikler için Kullanıcı’ya bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,

·       Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile elektronik ileti gönderilebilmesi,

·       Web sitesi üyelerine, Üyelikleri ile ilgili bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılabilmesi, Kullanıcı ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile, kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb’nin bildirilmesi,

·       İKSEV’ye iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması; İKSEV’de daha önce çalışmış kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması, yeni işverenlere talep halinde verimlilik ve performans referansları verilebilmesi,

·       Bilginin elde edilmesi esnasında  Kullanıcı’ya bildirilecek sair amaçlarla,

·       Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,

·       Ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde,

işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması/Aktarılması

 

İKSEV, kişisel verileri, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının da yerine getirilebilmesini sağlamak,  elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere başlıcaları linkte gösterilen iş/çözüm ortakları olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcılar, yazılım veya biletleme hizmeti alınan, veri işleyen ve saklayan şirketler ve gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

Kişisel veriler, yukarıda belirtildiği üzere Türkiye’de aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarabilecektir.

Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir.  

Kişisel Verilerin Korunması

 

Kullanıcı’nın  kişisel verileri, İKSEV nezdinde yer alan veri tabanında KVKK md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak; yasal ve sözleşmesel ve bu belgede belirtilen düzenlemelere  aykırı olarak ve  amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

İKSEV, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin, KVKK md.12’ye uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik önlemleri gibi uygun gerekli tedbirleri almakta, kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde KVKK md.12’de belirtilen bildirim İKSEV tarafından yasal düzenlemeye uygun şekilde gerçekleştirilir.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

 

Kişisel veriler, tutulmaları için ilgili yasal mevzuatın düzenlediği sürelerin üst sınırlarda saklanacaktır. Yasal yükümlülüklere yönelik tutulma veya silinme gereklilikleri saklı olmak üzere, kişisel veriler, KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince silinecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olarak Bildirilmesi

 

Kullanıcı’nın paylaştığı bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, Kullanıcı’nın yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen kendisine ait olacaktır. 

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği Kullanıcı; İKSEV’e (İKSEV tarafından açıklanacak ve yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek temsilciye) başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman info@iksev.org adresine mail atarak irtibata geçebilirsiniz.

 

Yasal Düzenleme Atıfları

 

Bu belgede KVKK ve TCK ve diğer yasal düzenlemelere yapılan atıflar, bu yasal düzenlemelerde emredici bir değişiklik olduğu takdirde, yeni emredici düzenleme metinlerine yapılmış kabul edilerek yasal düzenlemeye uygun şekilde değişmiş olarak geçerliliğini sürdürecek ve uygulanacaktır.

 

Diğer Siteler/Üçüncü Kişiler ve Bunların Gizlilik Politikaları

 

İKSEV, bu web sitesinden link verilen diğer web sitelerinin gizlilik ve kişisel veri politika uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik ve kişisel veri politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir. Bunlara ilişkin olarak ilgili üçüncü kişinin gizlilik ve kişisel veri politikalarını incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

 

Bildirimler ve Revizyonlar

 

Web sitemiz, daha iyi hizmet verebilmek için sürekli bir değişim ve gelişim içindedir. Bu nedenle bu “Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma Belgesi” de teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişecektir. Son değişiklikleri görmek için web sitemizi ziyaret etmenizi öneririz.

 
6698 No.lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Zorunlu Bilgilendirme-News | İKSEV - İzmir Foundation For Culture Arts And Education